'Les males llavors de Santa Eugènia' (2013) - Portada i contraportada