'Sobre els efectes de les substàncies psicotròpiques' de Júlia Suñer (Fuck_tory, 2016)