'Caminant per un fil molt prim' (Terrassa, 12 de novembre)