'Manual_d'autoajuda_segons_joan_comes' (Fuck_tory Edicions, 4)