'N'HI_DEIA_N·IDEIA' (2019)


_I_
_A_CAN_CLAVERIA_

_II_
_A_CAN_LI_


musiqueues & enregistramenta: r. cru
veuarres: laila lärm & joan comes
oboè_sideral & beat_box: marcel
poemots: joan comes (I & II) & laila lärm (viure)

girona i 2019